Prohef

Projecten in voorbereiding

Op deze pagina treft u een overzicht van de projecten in voorbereiding met een korte omschrijving.

Bij het desbetreffende project is tevens de eventueel beschikbare documentatie te bekijken en te downloaden.

 

 

MWMB-regeling

Met nadruk vermelden we dat de MWMB-regeling ("Meer Werk, Minder Bijstand") niet hetzelfde is als Prohef.

Prohef beoogt een generieke verlegging van de loonheffing naar heffing over toegevoegde waarde, met een heffingsaftrek per werkende. Deze heffingsaftrek is gebaseerd op de uitkering die de overheid bespaart als er een baan wordt gecreëerd. Deze uitkering wordt als het ware (ten dele) overgeheveld naar de werkgever. Feitelijk een tegemoetkoming in het 'werk geven', die echter wordt terugbetaald naarmate deze nieuwe baan meer productie oplevert.

De WWB (Wet Werk en Bijstand) maakt voor grotere gemeenten geen onderscheid tussen mensen met bijstand en mensen met een laag inkomen binnen de gemeente, voor het toerekenen van de rijksbijdrage waaruit de uitkeringen worden betaald (het zogenoemde 'inkomensdeel' van de WWB). De gemeente kan het uitkeringsbedrag dus ook aanwenden om een (laagbetaalde) baan mee te scheppen. Een van de eerste gemeenten die deze mogelijkheid heeft opgenomen in haar verordening is Amstelveen.

Op deze nieuwe mogelijkheid in de WWB is de MWMB-regeling gebaseerd. Dit is een loonkostensubsidieregeling volgens het Prohef-principe ten behoeve van mensen in de bijstand. Nagenoeg de gehele uitkering wordt als loonkostensubsidie verstrekt (€12.000 op jaarbasis). Maar naarmate de extra baan meer productie oplevert, wordt de subsidie verminderd. Om precies te zijn 30% over de extra ontstane toegevoegde waarde wordt in mindering gebracht op de subsidie.

Werk dat thans blijft liggen, omdat het onvoldoende opbrengt om de loonkosten uit te betalen, kan met de MWMB-regeling worden omgezet in werkplekken die wel renderen. Dit levert drie partijen voordeel op:
* de bijstand-ontvanger die een normaal betaalde baan krijgt
* de ondernemer kan werk oppakken dat anders blijft liggen en kan er nog iets aan verdienen
* de gemeente die bespaart op een deel van de uitkering

 

Brochure "Meer werk, minder bijstand"

WWB-verordening gemeente Amstelveen (zie III-b)

 

MWMB-regeling ŗ Sociale Economie

De werkzaamheden voor het doen toepassen van de MWMB-regeling zijn in 2007 stilgelegd. MWMB kan niet worden toegepast tegelijk met andere regelingen zoals 'werken met behoud van uitkering', omdat ondernemers altijd de voorkeur geven aan deze laatste regeling.  'Werken met behoud van uitkering' legt het financiŽle voordeel alleen bij de ondernemer, niet bij de uitkeringsgerechtigde en de gemeente zelf. MWMB verdeelt het voordeel van de uitgespaarde uitkering nadrukkelijk wel over alle drie partijen.

De ervaringen met MWMB worden benut voor de ontwikkeling van 'sociale economie', regelingen ter bevordering van het aanstellen van bijzondere doelgroepen die niet normaal productief zijn. Aanstellingen (ook wel 'beschermde werkplekken') zowel binnen normale ondernemingen als binnen daartoe in het leven geroepen 'sociale ondernemingen'.

 

Actueel | Uit de pers | Agenda | Nieuwsbrief | Prohef in het kort | PIN | Documenten | Links
Copyright © 2004-2005 Stichting Prohef. Alle rechten voorbehouden.