Prohef

Adresgegevens Kerngroep Prohef

Secretariaat Kerngroep Heemraadssingel 293-A
3023 BG Rotterdam

E-mail: pwv@prohef.nl

 

Prohef Informatiecentrum Nederland (beŽindigd in 2007)

In 2001 nam Klaas-Wybo van der Hoek, directeur van de Hogere Hotelschool (International Hospitality & Office Management) te Leeuwarden, het initiatief tot oprichting van het PIN. Overweging was dat de school, onderdeel van de Christelijke Hogereschool Nederland (CHN), een taak heeft om maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en de discussie daarover aan te zwengelen. Bovendien is de kritische economische invalshoek van Prohef relevant voor het economie onderwijs. In samenwerking met Stichting Prohef kwam het PIN daarna van de grond. Daarbij zijn afspraken gemaakt voor bijdragen vanuit de Stichting Prohef aan het economie- en managementonderwijs.

Taken van het PIN zijn:

* voorlichting geven en informatie verstrekken over Prohef (w.o. deze website)
* bevorderen van maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke discussie
* documenteren ten behoeve van onderzoek- en praktijk experimenten
* archiveren van alle relevante artikelen en documenten
* begeleiden van stagiairs uit het HBO en WO

Samen met de Stichting Prohef wordt eveneens ondersteuning en begeleiding gegeven aan uitvoeringsprojecten en experimenten rond Prohef, met name in het kader van de aan het prohef-concept ontleende MWMB-regeling.

Het PIN is in december 2001 gestart en destijds ondergebracht bij het Instituut voor Service Management (ISM), onderdeel van de CHN. Sindsdien heeft het PIN kans gezien om gaandeweg meer eigen inkomsten te verwerven uit zijn ondersteunings- en advieswerk. De financiële bijdrage van de CHN kon daardoor worden afgebouwd. Sinds januari 2005 is het PIN financieel zelfstandig en ondergebracht in een eigen stichting. Er bestaat evenwel nog een nauwe band met de CHN door wederzijdse uitruil van diensten.

 

PIN in relatie tot het onderwijs

Het PIN heeft inmiddels meerdere stagiairs begeleid van binnen en buiten de CHN; studenten met interesse in Prohef die zich toelegden op de exploratie van specifieke onderdelen en toepassingen. Dit in het kader van voor hun opleiding te vervaardigen werkstukken of afstudeerscripties.
Van de zijde van Stichting Prohef wordt bijgedragen aan deze ondersteuning van stagiairs, alsook worden er gastcolleges aan de CHN verzorgd.

 

PIN ondersteunt een Prohefsimulatie voor hotelexploitatie

Studenten kunnen als onderdeel van de opleiding hotelmanagement met het computersimulatiespel HOTS de exploitatie van een hotel nabootsen en de (financiële) gevolgen van allerlei managementkeuzen nagaan.
Als afstudeerproject wilde een drietal studenten van de hotelschool onderzoeken wat het effect op de exploitatie van een hotel is, als dat plaats vindt onder een Prohef-regime in vergelijking met het huidige fiscale regime. De studenten hebben de simulatie georganiseerd en collega studenten met HOTS-ervaring geworven die de simulatie konden spelen. Deze kregen een beloning voor hun deelname naar gelang ze betere exploitatieresultaten wisten te boeken voor hun (gesimuleerde) hotel. Het PIN en de stichting Prohef hebben dit project ondersteund.
De uitkomsten bevestigden de voordelen van Prohef: alle studenten kregen onder het Prohef-regime de exploitatie makkelijker sluitend, terwijl het serviceniveau onder Prohef hoger was vanwege het ruimere personeelsbestand.

 

Actueel | Uit de pers | Agenda | Nieuwsbrief | Prohef in het kort | PIN | Documenten | Links
Copyright © 2004-2005 Stichting Prohef. Alle rechten voorbehouden.