Prohef

Binnenlands Bestuur over MWMB (4-2-2005)

 

 

Avenir, studentenfaculteitsblad economie en bedrijfskunde van de Vrije Universiteit, vraagt zich af of onze economie de weg kwijt is.

 

 

 

Elsevier d.d. 15-11-2003: "Belasting weg, meer arbeid"

 

 


'Het huidige tekort aan werk wordt mede veroorzaakt door hoge loonkosten. Vooral de
premies en loonbelasting zijn hier debet aan', aldus de aan de Vrije Universiteit
verbonden econoom. Hij bedacht de volgende oplossing. Als een bedrijf een
bijstandsgerechtigde aanstelt, ontvangt het een loonkostensubsidie onder de
voorwaarde - en dat is volgens Van Elswijk nieuw - dat het de subsidie terugbetaalt
als de productie van het bedrijf stijgt. 'Dat geld kan dan weer elders worden ingezet.'
Van Elswijk noemt dit het doorbreken van de 'negatieve bezuinigingsspiraal'.

 

De landen om ons heen lijken de les die het Zweedse model ons leert te begrijpen.
In Duitsland woedt nu een hevige discussie over de verschuiving van de sociale
lasten naar de BTW. Dit impliceert een loonkostenverlaging, maar de productprijs blijft
gemiddeld gelijk. Meer arbeidsintensieve producten worden in verhouding
goedkoper en minder arbeidsintensieve producten wat duurder. Lagere loonkosten
vragen minder bedrijfskapitaal en daardoor zal het kapitaalrendement toenemen.
De BTW hoeft immers niet gefi nancierd te worden. In België heeft premier Verhofstadt
ook gesuggereerd dat het mogelijk verstandig is om de loonkosten te verlagen
en de BTW wat te verhogen. In Nederland houden we vast aan de truck van het
Wassenaarakkoord, de simpele loonmatiging. Maar die zal niet werken als onze
belangrijkste exportlanden de loonkosten drastisch verlagen door een verschuiving
van de sociale lasten naar de BTW.

 

De banenmotor ligt stil en dus wil het kabinet dat vakbonden en werkgevers de lonen
bevriezen. Want hoe goedkoper de arbeid, des te lager de prijzen van producten en
diensten en des te groter de buitenlandse vraag.
Er is een andere manier om de werkgelegenheid te bevorderen, denkt
bedrijfskundige en docent aan de Vrije Universiteit Piet van Elswijk. De overheid zou
moeten stoppen met het belasten van arbeid.

Actueel | Uit de pers | Agenda | Nieuwsbrief | Prohef in het kort | PIN | Documenten | Links
Copyright © 2004-2005 Stichting Prohef. Alle rechten voorbehouden.