Prohef

 

Stichting Kerngroep Prohef

De initiatiefnemers van het "Plan Van Elswijk" / Prohef hebben de Stichting Kerngroep Prohef opgericht. Met als taken:

* verwerven van draagvlak voor het concept Prohef
* bevorderen van praktijk experimenten met Prohef
* bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
* verdere ontwikkeling van het Prohefmodel

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Ir. Piet van Elswijk (voorzitter)
drs. Peter W. Voogt (secr/penn)
Hans E. Stenfert Kroese
Peter C.J. Swertz

De bestuursleden van Stichting Kerngroep Prohef treden ten dele op als bezoldigd adviseur voor de ontwikkeling  van Prohef-projecten.
 

Aan Prohef verbonden organisaties

Voor de uitvoering van praktijkexperimenten zijn aparte stichtingen opgericht door de opdrachtgevers van die experimenten.
Deze stichtingen werken samen met Stichting Kerngroep Prohef. Het gaat om:

Stichting Prohef Rotterdam: in opdracht van de gemeente Rotterdam belast met het eerste Prohef praktijkexperiment met 12 bedrijven gedurende 1996-1999.

Stichting Prohef Groningen
: in opdracht van Provincie Groningen en de gemeenten Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Leek belast met een praktijkexperiment in deze gemeenten met 17 bedrijven gedurende 1999 - 2000. In oktober 2002 is  het project 'Operatie Pelios' gestart;  Pelios is een praktijkexperiment gericht op het vinden van een oplossing voor de WAO-problematiek. Zie verder onder PROJECTEN.

 

Voormalig Prohef Informatiecentrum Nederland (PIN)

Het PIN is opgericht door de Christelijke Hogeschool Nederland en de Kerngroep Prohef. Het is belast geweest met voorlichting en informatieverstrekking, projectontwikkeling en -ondersteuning teneinde het draagvlak voor de invoering van Prohef-systematiek te vergroten.

Het PIN ressorteerde onder een aparte stichting, waarin tevens de MWMB-activiteiten in Friesland waren ondergebracht. Met ingang van 2007 is het werk van deze stichting beŽindigd.

Leerstoel 'Economie op mensenmaat' (Stenden Hogeschool)

De samenwerking met de CHN-Leeuwarden - thans Stenden Hogeschool - in het PIN is voortgezet in de vorm van de leerstoel 'Economie op mensenmaat' die wordt bekleed door lector Piet van Elswijk.

 

Actueel | Uit de pers | Agenda | Nieuwsbrief | Prohef in het kort | PIN | Documenten | Links
Copyright © 2004-2005 Stichting Prohef. Alle rechten voorbehouden.