3) De korting per werkende (ook voor DGO's, ZO'ers en ZZPers) is naar rato van de omvang van de betrekking in FTE. De korting kan worden aangeduid als 'werkgelegenheidsaftrek', 'bonus' of 'subsidie'. Deze wordt in mindering gebracht op de heffing over de productie en komt dus altijd de ondernemer ten goede. Deze ervaart dat als verlaging van loonkosten, terwijl het loon voor de werknemer niet verandert.