2) AOW-uitkeringen worden betaald uit de premies van de werkenden. Als de 65-plussers in aantal sterk toenemen ten opzichte van de werkenden ontstaat een tekort. Als de AOW-uitkeringen betaald zouden worden uit een heffing op de productie (welvaart), is het aantal werkenden dat de welvaart produceert minder van belang. Bedenk dat in de jaren 80 met grote werkloosheid de totale welvaart nooit is afgenomen.