Prohef

Prohef Nieuwsbrieven

Hiernaast staat onze laatste nieuwsbrief uit 2005.

We hebben de uitgave van een nieuwsbrief m.i.v. 2006 gestaakt, omdat de professionele kracht van het PIN aanvang 2006 is weggevallen.

 

 

PROHEF NIEUWSBRIEF d.d. 07/12/2005

Hier is onze nieuwsbrief in nieuw HTML-formaat. We houden u hiermee op de hoogte van de ontwikkelingen rond Prohef en de daarvan afgeleide regeling "Meer Werk, Minder Bijstand" (MWMB).

Nieuwe website

Onze nieuwe website is gereed! Nu is een website natuurlijk nooit gereed, regelmatige actualisatie is gewenst. En dat kunt u vanaf nu dan ook weer van ons verwachten.
Niet alleen de lay-out is gemoderniseerd. Ook is de site aangevuld met allerlei nieuwe onderdelen. Zoals die voor onze buitenlandse gasten, of de bespreking van inhoudelijke thema's rond Prohef en de projectbeschrijvingen.
Op deze plaats geven we geen verdere uitleg, maar nodigen u van harte uit om vooral zelf rond te kijken op http://www.prohef.nl

Zin in wat intelligenter tijdverdrijf rond de kerst?

Op onze nieuwe website is ruimte gemaakt voor discussie. Onderverdeeld naar de volgende rubrieken:

  • Europa, denk aan onderwerpen als 'belastinghervorming in Europees verband', 'sociale zekerheid van de lidstaten moet naar elkaar toegroeien', 'discussie in Duitsland over verlaging loonkosten en verhoging BTW', etc
  • Politiek, denk aan 'is de politiek in staat tot belangrijke wijziging, of moet deze altijd van buitenaf worden afgedwongen', 'Wat denkt partij X over Prohef', etc.
    Wetenschap, denk aan doorwrochte economische beschouwingen over Prohef en aanverwante zaken, of reacties op het CREED-onderzoek
  • Sociale partners, denk aan het VNO/NCW standpunt tegen Prohef, terwijl ondernemers die zich erin verdiepen snel het voordeel zien (hoe representatief is het VNO/NCW eigenlijk?), waarom heeft de FNV wel diverse malen een lans gebroken voor meer experimenten met Prohef, etc.
  • Lokaal, denk aan lopende lokale projecten of de ontwikkelingen rond de MWMB-regeling.

Als u rond de komende feestdagen een reactie wilt schrijven, of een eerder geschreven artikel wilt aandragen, dan bent u van harte welkom. Zie hier voor verdere informatie.

MWMB start in Bolsward

Dankzij de WWB kan de gemeente het uitkeringsbedrag van de bijstand aanwenden om een (laagbetaalde) baan mee te scheppen. Op deze nieuwe mogelijkheid is de MWMB-regeling gebaseerd. Dit is een loonkostensubsidieregeling volgens het Prohef-principe ten behoeve van mensen in de bijstand. Nagenoeg de gehele uitkering wordt als loonkostensubsidie verstrekt (€12.000 op jaarbasis). Maar naarmate de extra baan meer productie oplevert, wordt de subsidie verminderd. Om precies te zijn 30% over de extra ontstane toegevoegde waarde wordt in mindering gebracht op de subsidie. (Zie brochure)

Werk dat thans blijft liggen, omdat het onvoldoende opbrengt om de loonkosten uit te betalen, kan met de MWMB-regeling worden omgezet in werkplekken die wel renderen. Dit levert drie partijen voordeel op:
* de bijstand-ontvanger die een normaal betaalde baan krijgt
* de ondernemer kan werk oppakken dat anders blijft liggen en kan er nog iets aan verdienen
* de gemeente die bespaart op een deel van de uitkering

Mede op verzoek van één van de daar gevestigde bedrijven start de gemeente Bolsward met het toepassen van de MWMB-regeling, via de intergemeentelijke sociale dienst. Met ingang van december 2005 werkt Stichting PIN mee aan de voorbereiding hiervan.

De MWMB-regeling als een "rugzakje met geld"?

Bijstandontvangers die in aanmerking komen voor toepassing van de MWMB-regeling, kunnen ook zelf een ondernemer proberen te vinden die voor hen een werkplek met MWMB-subsidie wil creëren.
Met name in allochtone kring zou dit tot resultaat kunnen leiden. Enerzijds blijkt het voor allochtone werkzoekenden vaak heel moeilijk om aan een baan te komen, ten dele door - laten we eerlijk zijn - (verhulde) vormen van discriminatie. Bijgevolg zijn ze langdurig op de bijstand aangewezen. Anderzijds zijn er vele allochtone ondernemers die zich laten aanspreken op verantwoordelijkheid voor de 'eigen groep', maar hun onderneming is onvoldoende renderend om een extra werkplek te scheppen. De kans dat beide partijen elkaar weten te vinden, als de werkzoekende zichzelf kan aanbieden met de MWMB-regeling in z'n rugzak, is niet denkbeeldig.

Wij zijn benieuwd wat u van dit idee vindt. We overwegen om een wervingsbrochure te maken voor een dergelijke toepassing van de MWMB-regeling. We laten ons hierbij graag leiden door uw reactie (voorzien van naam, functie en woonplaats). Deze a.u.b. sturen via:

pin@prohef.nl met als onderwerp 'rugzak'

 


 

 

 

Actueel | Uit de pers | Agenda | Nieuwsbrief | Prohef in het kort | PIN | Documenten | Links
Copyright © 2004-2005 Stichting Prohef. Alle rechten voorbehouden.