Prohef

 

Cartoonist Bas van der Schot heeft het verschil tussen loonheffingen en Prohef uitgebeeld.

 

Werkzoekenden en arbeidsonge-schikten zijn te weinig productief en mogen niet meedoen. De sterkste schouders (werkenden) moeten ook hun last (uitkeringen) dragen.

Onder Prohef geldt "vele handen maken licht werk". Ook de werk-zoekenden en arbeidsongeschikten kunnen weer meedoen en dragen hun steentje bij. Per saldo is het totale bruto nationale product groter (d.w.z. meer welvaart)

(Klik de afbeeldingen voor een vergroting)

  Nadelen van loonheffingen

Het huidige systeem van loonheffingen verhoogt de arbeidskosten voor de werkgever. Nadelige gevolgen zijn:

* arbeid wordt spaarzaam ingezet
* hoge werkdruk met grote kans op uitval
* mensen die niet aan hoge productiviteitseisen voldoen vallen af
* innovatie vergt inzet van (dure) arbeid en wordt dus afgeremd
* investering vergt kapitaal én arbeid, loonheffing verhoogt het investeringsrisico
* specialistische en dure arbeid valt buiten het bereik van midden- en kleinbedrijf
* versterken van op- en neergang in de economie
1)
* versterkt het AOW-gat bij vergrijzing van de bevolking 2)

 

Wat is Prohef?

Een andere financiering van de sociale zekerheid door:

* afschaffing van de loonheffing
* in plaats daarvan een heffing over de toegevoegde waarde (productie)
* per werkende een korting op die heffing 3)

Gevolg is lagere initiële loonkosten. De ondernemer betaalt pas mee aan de sociale zekerheid als er productie gemaakt wordt.
In plaats van een kostenverhogende heffing die arbeid duur maakt, een heffing over het resultaat van de productie: "eerst verdienen, dan pas wat afdragen".

 

Voordelen van Prohef

Prohef neemt de genoemde nadelen van loonheffingen weg:

* meer inzet van arbeid, ook laag opgeleiden
* minder werkdruk
* meer ruimte voor scholing on the job
* bevordering innovatie
* impuls voor investeringen
* evenwichtiger economische ontwikkeling
* evenwichtiger overheidsbegroting

Daarom spreken we van "Economie op mensenmaat"


Actueel | Uit de pers | Agenda | Nieuwsbrief | Prohef in het kort | PIN | Documenten | Links
Copyright © 2004-2005 Stichting Prohef. Alle rechten voorbehouden.