Prohef

Hiernaast staan alle documenten die zijn te downloaden van deze website

Deze documenten zijn in PDF formaat en zijn te lezen met Acrobat Reader. Op de meeste computers is dit programma geïnstalleerd. Indien het bij u ontbreekt, kunt u het gratis downloaden via dit logo:

Indien Acrobat Reader in uw webbrowser is geïntegreerd, zal het document direct openen als u een van de nevenstaande download symbooltjes met de linker muisknop aanklikt. Wilt u het document alleen downloaden, rechtsklik dan het symbooltje en kies "doel opslaan als".

 

Prohef en de WWB

Beschrijving van een loonkostensubsidieregeling die gemeenten kunnen bekostigen uit de WWB, vervaardigd in opdracht van het provinciebestuur van Friesland.

Brochure "Meer werk, minder bijstand"

Voorbeeld deelnamecontract

Haalbaarheidsonderzoek Regioplan

 

Onderzoek door CREED

In opdracht van het ministerie van SZW verrichtte het aan de Universiteit van Amsterdam verbonden instituut CREED onderzoek naar de macro-economische effecten van Prohef. In tegenstelling tot de beperkingen van gangbare analyses zoals die van het CPB, kon in dit onderzoek het effect van individuele gedragingen op macroniveau worden nagegaan.

Wetenschappelijk artikel Riedl en Van Winden (2012)

Volledig rapport

Samenvatting

Artikel in tijdschrift ESB

English report

English summary

Tinbergen Institute discussion paper

Kamermotie in aanloop naar onderzoek

 

Praktijk experiment Groningen

Als uitbreiding van het Rotterdamse praktijkexperiment is hier gekeken naar het effect van Prohef op het aantrekken van werkzoekenden. Opdrachtgever het provinciebestuur van Groningen en enkele gemeenten.

Eindrapport

 

Praktijk experiment Rotterdam

Het eerste praktijkexperiment met Prohef: is het praktisch uitvoerbaar, kunnen ondernemers ermee overweg en wat zijn de effecten? Opdrachtgever gemeente Rotterdam.

Eindrapport "Profijt met Prohef"

English summary

Probleemstellende notitie "Werkdocument Sociale Vernieuwing"

 

Diversen

Voorstudie Europees parlement

Elsevier artikel over initiatiefnemers (2009)

 

Actueel | Uit de pers | Agenda | Nieuwsbrief | Prohef in het kort | PIN | Documenten | Links
Copyright © 2004-2005 Stichting Prohef. Alle rechten voorbehouden.